Får de nye skatteregler konsekvenser for forældrekøb?

Mange tusinde studerende har netop fået tilsagn om optagelse på studier, og de skal igang med et finde en bolig. Der vil derfor være ekstra stor efterspørgsel på mindre lejligheder på typisk 50-60 kvm. Ikke alle får adgang til en lejebolig, og derfor melder forældrene sig på banen med det populære forældrekøb. Det er særlig udbredt i de store studiebyer som København, Aarhus, Ålborg og Odense.

Fra d. 1. januar 2021 træder nye regler I kraft, idet muligheden for at bruge Virksomhedsskatteordningen bortfalder. Den mindre benyttede Kapitalafkastordning bortfalder også. Det betyder, at forældrenes skattefordel ved forældrekøb reduceres. Det rammer også eksisterende forældrekøbere.

Fra den dag gælder de almindelige skatteregler, og forældrekøbere som betaler topskat kan derfor ikke længere fratrække renteudgifterne og driftudgifterne til forældrekøbet i topskatten. Som køberrådgiver oplever jeg, at det er størstedelen af forældrene, som betaler topskat. I 2020 er fradragsværdien op til 55,9%, mens det fra 2021 vil være op til 33,6%.

Får det konsekvenser for de mindre lejligheder i de store studiebyer? Man kan sige, at incitamentet ændres en smule, da købet nu i højere grad skal bindes op på nytteværdi for ens barn. Omvendt kan man også sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det skattemæssige er et incitament i en tid, hvor man kan finansiere købet til en rente tæt på 0%.

Som ejendomsmægler og køberrådgiver på Amager i mere end 25 år, har jeg oplevet mange lovændringer gennem tiden – med forskellige konsekvenser. Det er min vurdering, at denne lovændring ikke vil have nævneværdige prismæssige konsekvenser for de mindre lejligheder i studiebyerne. Efterspørgslen vil fortsat være høj, og derfor vil priserne ikke falde. Endvidere er udbuddet p.t. meget lavt, og det er i sig selv med til at holde og presse prisniveauet op.